Today's Winner.

 RankScoreNameClassSchool NameCity
195J JAYAGOWTHAM10KV HVF AVADICHENNAI